GRIBSKOV - kernen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland                                                    Gribskovs historie i 2 bind skrevet af Flemming Rune

 

Til forsiden   Se flere naturbøger                                      

NY BOG: På svampetur med Thomas

TAG PÅ SKATTEJAGT - KLIK HER

OM BOGEN »GRIBSKOV«:

Beskrivelse af bogen

Sådan blev bogen til

Se de første 25 sider af bind 1

Se de første 25 sider af bind 2

Se kortopslag i bogkortet

Rettelser / tilføjelser til 2.udgave  NYT!

Anmeldelser og omtale

TV & radio

Kontakt

BESTIL DEN NYE GRIBSKOV-DVD

GRIBSKOVBOGEN ER UDSOLGT - kom på venteliste!

OM GRIBSKOV:

Ti fine naturseværdigheder

Forskning

Historisk arkivmateriale

Tidligere bøger og hæfter

Uddybende artikler

Flotte billeder  NYT!

Skoven og klimaet  NYT!

Gammelskovsarter

SKOVENS ADMINISTRATION:

Skov- og Naturstyrelsen

FORSKNING OG UDVIKLING:

Skov & Landskab, Københavns Univ.

 

 

Senest opdateret 05-12-2010

 

Forskning i Gribskov

På Skov & Landskab, Københavns Universitet, forskes i Gribskovs træproduktion, kultur- og vegetationshistorie samt skovøkologi i bredeste forstand, og i de kommende år ventes videnskabelige artikler og afhandlinger fra flere medarbejdere.

Skov & Landskab administrerer et større antal langsigtede, videnskabelige forsøg i Gribskov, hvoraf nogle blev anlagt af Statens Forstlige Forsøgsvæsen helt tilbage i 1893-94. I dyrkningsforsøgene undersøges f.eks. betydningen af forskellige hugstmodeller og træafstande, eller forskellige proveniensers (geografiske formers) form og produktion. Disse forsøg ligger i flg. afdelinger (se bogens kort): 13c, 79a, 156a, 167a, 201c, 227b, 229a, 236a, 304a, 304d, 313c, 520h, 550a, 635a, 635b-n, 637b, 697g, 701b og 729a. - Herudover er siden 1988 af F. Rune anlagt langsigtede biodiversitetsforsøg for at dokumentere betydningen af træartsvalg (bøg/rødgran) i flg. afdelinger: 22a, 88b, 119a, 187a, 189a, 367b; samt til at følge vådområders vegetationsudvikling i flg. afdelinger: 329b, 735ah, 736h, 803f, 861e.

Videnskabelige publikationer om Gribskov:

Flemming Rune, 1997: Vådområdernes tilbagegang i fire danske statsskove i 1800- og 1900-tallet [på engelsk]. - Forskningsserien Nr. 21, Skov & Landskab, 93 sider.