GRIBSKOV - kernen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland                                                    Gribskovs historie i 2 bind skrevet af Flemming Rune

 

Til forsiden   Se flere naturbøger                                      

NY BOG: På svampetur med Thomas

TAG PÅ SKATTEJAGT - KLIK HER

OM BOGEN »GRIBSKOV«:

Beskrivelse af bogen

Sådan blev bogen til

Se de første 25 sider af bind 1

Se de første 25 sider af bind 2

Se kortopslag i bogkortet

Rettelser / tilføjelser til 2.udgave  NYT!

Anmeldelser og omtale

TV & radio

Kontakt

BESTIL DEN NYE GRIBSKOV-DVD

GRIBSKOVBOGEN ER UDSOLGT - kom på venteliste!

OM GRIBSKOV:

Ti fine naturseværdigheder

Forskning

Historisk arkivmateriale

Tidligere bøger og hæfter

Uddybende artikler

Flotte billeder  NYT!

Skoven og klimaet  NYT!

Gammelskovsarter

SKOVENS ADMINISTRATION:

Skov- og Naturstyrelsen

FORSKNING OG UDVIKLING:

Skov & Landskab, Københavns Univ.

 

 

Senest opdateret 05-12-2010

 

Sådan blev Gribskov-bogen til         

udvalgte milepæle i arbejdet:

december 2005: – Første kontakt mellem Flemming Rune (FR) og forlægger Niels Richter-Friis (NRF) om bogen.

april 2006: – FR udarbejder synopsis til en bog på godt 300 sider, der omfatter en kulturhistorisk / tematisk gennemgang, et topografisk leksikon over skovens navne og et bogkort i målestok 1:10.000. - Synopsens kapitelinddeling holder stort set i det følgende projektforløb, men omfanget bliver større. De første 20 artikler til topografisk leksikon er skrevet den 16. april.

maj 2006: – Endelig aftale om udarbejdelse og udgivelse af bogen med tidsplan træffes mellem NRF som forlægger og FR som forfatter den 1. maj. Der stiles efter udgivelse i marts 2008.

juni 2006: –  En redaktionskomité bestående af NRF, FR, fhv. skovrider Lars Toksvig (LT), skovrider Jens Bjerregaard Christensen (JBC), cand. jur. Søren Widding (SW) og skovløber Carsten Carstensen (CC) nedsættes og holder første redaktionsmøde i Nødebo den 10. juni. Det diskuteres især, om kortdelen skal være en bearbejdning af de håndtegnede skovkort fra 1993 eller en bearbejdning af den digitaliserede form.

juli 2006: – Der fotograferes mange motiver i Gribskov, og forslag til forside med luftfotos af skoven fremstilles til fondsansøgninger.

august 2006: – De første ansøginger om økonomisk støtte til bogen sendes ud.

september 2006: – Alle skovens eksisterende huse er fotograferet.

oktober 2006: – Alle skovens ca. 50 huse fra udskiftningen og frem er beskrevet ud fra arkivmateriale.

november 2006: – Kapitel 4 om kongejagtens historie ligger som råmanuskript. Møde i redaktionskomitéen den 15. november.

december 2006: – Bogens udgivelse er sikret økonomisk.

januar 2007: – Museumsinspektør Lars Bjørn Madsen (LBM) træder ind i redaktionskomiteen.

marts 2007: – Kapitel 5 om stutteridriftens historie ligger som råmanuskript.

juni 2007: – Kapitel 8 om vådområdernes historie ligger som råmanuskript. Arkivstudierne på Rigsarkiv og Landsarkiv intensiveres.

oktober 2007: – Tidl. leder af Matrikeldirektoratets arkiv, Svend Balslev (SB) træder ind i redaktionskomiteen.

december 2007: – Juleforedrag for Frederiksborg Statskovdistrikts ansatte om Gribskovs vådområder. FRs computer bryder sammen. Heldigvis foreligger backup af alle filer.

januar 2008: – Kapitel 6 om høengenes historie ligger som råmanuskript. Kapitel 1-2 om Gribskovs funktion og forhistoriske tid ligger som råmanuskript. Desuden er udarbejdet et kapitel om Strødam, som siden inkluderes i det topografiske leksikon. Foredrag om bogen for Frederiksborg Amts Historiske Samfund den 29. januar.

februar 2008: – FR samler statistiske oplysninger fra Gribskovs driftsplaner 1820-2008 og noteappendiks med træartsfordelingens udvikling udarbejdes.

marts 2008: – Første halvdel af det store kapitel 7 om den dyrkede skovs historie er færdigt til møde i redaktionskomiteen den 12. marts.

april 2008: – Kapitel 7 om den dyrkede skovs historie ligger som råmanuskript.

maj 2008: – Kapitel 3 om skovbønderne ligger som råmanuskript til redaktionsmøde 16. maj. Den 28. maj holder FR foredrag i Skævinge Præstegård om bogprojektet for Foreningen af lokalhistoriske arkiver i Nordsjælland og den 30. maj vandretur i Gribskov med Frederiksborg Amts Historiske Samfund.

juni 2008: – Kapitel 9 om skovens folk ligger som råmanuskript.

juli 2008: – Kapitel 10 og 11 om den moderne skov samt planter og dyr ligger som råmanuskript og fuldender dermed råmanuskriptet til bind 1. Desuden er udarbejdet et kapitel om Gribskov i prosa og poesi, som af pladsmæssige årsager siden bliver integreret i bind 2. - Prins Henrik siger, at han er tilfreds med jagtbilledet, der skal bruges i kapitel 10 (bind 1, side 307).

august 2008: – Råmanuskript til topografisk leksikon bind 2 bearbejdes, revideres og udvides løbende sammen med noteapparatet.

september 2008: – Alle kapitler i bind 1 er nu færdiglayoutet. Historiske kortbilag (ikke mindst udskiftningskort) tones, sættes sammen, orienteres og beskæres til bogformat.

oktober 2008: – Manuskript til topografisk leksikon bind 2 ligger færdig­revideret og klar til ombrydning. FR tager på børnepasningsorlov 2 måneder til Australien og New Zealand, mens NRF layouter bind 2.

november 2008: – GPS-koordinater til udvalgte lokaliteter udmåles i Gribskov.

december 2008: – Alle opslagsord i bind 2 (side 1-277) er færdig-layoutet. Stikordsregistret til bind 1 bliver lavet ”manuelt”, da der f.eks. er seks skovridere Brüel og fem Milestedsmoser i Gribskov samt talrige skovforordninger og andre forhold, som automatiske registerfunktioner ikke kan skelne imellem. Afsluttende redaktionsmøde / julefrokost hos SW den 21. december.

januar 2009: – De sidste af omkring 3000 rettelser er indtastet af CC i de digitale kort, der ligger til grund for de 20 siders opslagskort i 1:10.000.  SB færdiggør biografier over skovfogeder og skovridere i Gribskov efter godt et års arbejde.  LBM farvelægger tørveprofiler til bind 2. FR holder foredrag om bogen i Frederiksborghallen (Rotary arr.) den 13. januar.

februar 2009: – Kort 1:10.000 opdeles i kortblade, og FR laver indeks til dem. Ud over de løbende korrekturer af redaktionsgruppe, Lene Bagger og inviterede fagfolk, indarbejdes FRs afsluttende korrekturer (over 1000 rettelser og præciseringer i de to bind). - FR holder foredrag om bogen i Helsinge Kulturhus den 3. februar.

marts 2009: – 1. marts afsendes trykkeklare filer (ca. 35 gigabytes) til Narayana Press, og trykkeprocessen begynder. Bøgerne bliver på tilsammen 768 sider. Der anvendes næsten 20 tons papir til trykningen. 25. marts åbnes bogens hjemmeside www.gribskov.net med assistance fra Theis Rune. – 27. marts ligger de første bøger færdigindbundne. Den samlede kommunikation om bogen mellem forfatter og forlægger/bidragydere i de forløbne 40 måneder overstiger 5.000 e-mails. Hurra for internettet!  FR holder udgivelses­foredrag på Hillerød Bibliotek 31. marts..

april 2009: – 3. april holdes officiel udgivelse på Ostrupgård, og 4. april præsenteres bogen i DR-P4's morgenradio og i et 5 minutters indslag i TV2's aftennyheder.

Flemming Rune

Flemming Rune